För att kunna skörda måste man så. Det är lite så vår filosofi är. För att våra uppdragsgivare skall kunna skörda, då måste de så.

Digitala projekt måste ha en grund. En ram. Så man kan utvecklas och blomstra. Så många digitala projekt som saknar den långsiktiga linjen.

Vi talar om att vara agila och anpassa oss. Det håller fram till en viss punkt. Sen smäller det. För om vi inte vet var vi skall vara i den långa strategin då vet vi inte hur vi skall vara agila för att nå dit.