För att kunna skörda måste man så. Det är lite så vår filosofi är. För att våra uppdragsgivare skall kunna skörda, då måste de så. Digitala projekt måste ha en grund. En ram. Så man kan utvecklas och blomstra. Så många digitala projekt som saknar den långsiktiga...